Sloopwerk

Uw partner in duurzaamheid. Wij staan klaar voor U en doen wat we zeggen.

Kennis, ervaring
& expertise

Of het nu gaat om het slopen van een huis, gebouw of stal Gebr. van den Brand en van Oort B.V. (GBO) beschikt over benodigde kennis en ervaring en heeft alle expertise in huis om het sloopwerk tot een goed eindstadium te brengen. Voor een veilige, verantwoorde en efficiënte uitvoering maken wij gebruik van vakkundige medewerkers en passende machines die uitgerust zijn met sorteergrijpers, vergruizers en sloophamers.

 

Recycling

Om vrijkomende materialen optimaal te hergebruiken, worden deze waar mogelijk is op de slooplocatie gesorteerd en gescheiden. De overige niet recyclebare materialen worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Vrijkomend puin wordt afgevoerd naar onze recyclinglocatie in Uden of de puin wordt op de slooplocatie door onze KOMO-gecertificeerde mobiele breekinstallatie gebroken voor hergebruik.

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen kunnen wij door samenwerking met vaste gecertificeerde onderaannemers het complete sloopwerk uitvoeren.

GBO is in het bezit van het certificaat Veilig en milieukundig slopen BRL SVMS-007.

Opbreken van verhardingen en funderingen

Een van de specialismen van GBO is het opbreken van wegen. Of het nu gaat om een beton- of asfaltverhardingen wij beschikken over alle expertise en het juiste werkmaterieel om u de opbreekwerkzaamheden op efficiënte wijze uit handen te nemen inclusief de afzet en verwerking van de restmaterialen en eventueel de levering van bouwstoffen.

Enkele voorbeelden van wegverhardingen en funderingen welke GBO veel opgebroken heeft:

9

Asfaltverhardingen teerhoudend of teervrij

9

Betonverhardingen

9

Asbesthoudende voegconstructies

in betonwegen

9

Klinkerverhardingen

9

Ongebonden funderingslagen

van steenmengsels

9

Gebonden funderingslagen

van zandcement of teerkalkstabilisatie

9

Verontreinigde funderingslagen

(bijv.: asbest, PAK’s , zware metalen en minerale olie)

Beuken- spanningsvrij maken verhardingen

Een ander specialismen van GBO is het beuken en/of spanningsvrij maken van verhardingen. Om betonverhardingen te kunnen overlagen is het nodig dat de betonverharding spanningsvrij gebeukt wordt om scheurdoorgroei in de overlaging te voorkomen. Een andere toepassing is beton- en asfaltverhardingen beuken cq verkleinen om deze makkelijker op te kunnen breken.

Dit heeft als grote voordeel dat de productie bij het opbreken tot en met het breken van de vrijkomende beton of asfalt sneller en efficiënter wordt. En de gebeukte laag is vlak en berijdbaar, zodat deze kan dienen als transportbaan.GBO beschikt over een aantal machines die kunnen worden ingezet:

9

Tractor

met Impactor 2000 / beukrol

9

Laadschop

met valblok (guillotine-methode)

9

Graafmachine

(rups of mobiel) met sloophamer

De machinekeuze is afhankelijk van de situatie nabij de projectlocatie.

Onze krachten

9

Efficiënt & betrouwbaar

We verzorgen grondwerk, sloopwerk en transport. We nemen puin in en brengen gerecyclede bouwstoffen en zand naar buiten. Alle soorten, volgens alle kwaliteitseisen.

 

9

Circulair & duurzaam

Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze uitstoot minimaal is, dat grondstoffen zo lang mogelijk worden (her)gebruikt en machines voldoen aan de laatste normen.

 

9

Snel & flexibel

Of u nu met de vrachtwagen komt of via de binnenvaart, u bent zo weer op pad. Hulp nodig met vervoer? Ook dat kunnen we regelen.

 

9

Persoonlijk & daadkrachtig

U wordt altijd direct geholpen en ‘nee’ kennen we niet. Ons vertrouwde en ervaren team staat dag in dag uit voor u klaar.

Neem contact op via de telefoon:  +31 (0)413 273 033

Certificaten

Wij waarborgen graag een optimale, veilige en duurzame werkwijze. Daarom laten wij ons regelmatig toetsen aan objectieve richtlijnen. Diverse certificaten geven u én ons de zekerheid dat we gekwalificeerd zijn om onze werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. Dit is een continu proces; de toetsing vindt telkens opnieuw plaats. Dat houdt ons scherp!

VCA** EC-VCA-00040

Veiligheidsbeheerssysteem

 

 

ISO 9001 EC-GRA-00021

Kwaliteitssysteem

 

 

SVMS-007 EC-SVMS-319

Veilig en Milieukundig Slopen

KOMO BRL 2506 KEC-GRA-00-9047A

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw