Grondwerk

Uw partner in duurzaamheid. Wij staan klaar voor U en doen wat we zeggen.

Totaaloplossing
op het gebied van
grondwerk

Of het nu gaat om het grondwerk voor een nieuw te bouwen woning of bedrijfshal, aanleg en reconstructie van wegen of cultuurtechnisch grondwerk Gebr. van den Brand en van Oort B.V. (GBO) beschikt over de benodigde kennis en ervaring en heeft alle expertise en het benodigde materieel in huis om u een totaaloplossing te bieden op het gebied van grondwerk.

 

Onze diensten en segmenten

Hieronder een greep van de diverse diensten en segmenten waarvoor u ons kunt inschakelen:

9

Weg- en waterbouw

9

Industrie- en woningbouw

9

Cultuurtechnische projecten

9

Asbest- en bodemsanering

9

Zeven van grond

mbv mobiele zeefinstallaties

9

Materieelverhuur

(zoals graafmachines, laadschoppen, kipperauto’s en dergelijke)

9

Leveringen van alle soorten

zand, grind, grond en recyclinggranulaten

Wegenbouw

Zowel landelijk als regionaal opererende bouw- en wegenbouwbedrijven doen met grote regelmaat een beroep op onze expertise op het gebied van grondwerk. Alle vereiste werkzaamheden kunnen zij bij ons onderbrengen op basis van regie of als onderaanneming.

Bij wegenbouw projecten gaat het van het opbreken van de bestaande wegverharding en het ontgraven van cunetten, rioolsleuven en watergangen tot de aanleg van de funderingslagen inclusief de levering van de benodigde bouwstoffen en de verwerking en afzet van de restmaterialen.

Bouwprojecten

Bij bouw projecten gaat het van het ontgraven van de bouwput, het aanbrengen van grondverbetering en het aanvullen van de bouwput  inclusief de levering van de benodigde bouwstoffen en afzet van de overtollige grond tot de aanleg van de complete terreinverharding inclusief de terreinriolering, hemelwaterinfiltratievoorziening en bestrating.

Onze krachten

9

Efficiënt & betrouwbaar

We verzorgen grondwerk, sloopwerk en transport. We nemen puin in en brengen gerecyclede bouwstoffen en zand naar buiten. Alle soorten, volgens alle kwaliteitseisen.

 

9

Circulair & duurzaam

Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze uitstoot minimaal is, dat grondstoffen zo lang mogelijk worden (her)gebruikt en machines voldoen aan de laatste normen.

 

9

Snel & flexibel

Of u nu met de vrachtwagen komt of via de binnenvaart, u bent zo weer op pad. Hulp nodig met vervoer? Ook dat kunnen we regelen.

 

9

Persoonlijk & daadkrachtig

U wordt altijd direct geholpen en ‘nee’ kennen we niet. Ons vertrouwde en ervaren team staat dag in dag uit voor u klaar.

Neem contact op via de telefoon:  +31 (0)413 273 033

Certificaten

Wij waarborgen graag een optimale, veilige en duurzame werkwijze. Daarom laten wij ons regelmatig toetsen aan objectieve richtlijnen. Diverse certificaten geven u én ons de zekerheid dat we gekwalificeerd zijn om onze werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. Dit is een continu proces; de toetsing vindt telkens opnieuw plaats. Dat houdt ons scherp!

VCA** EC-VCA-00040

Veiligheidsbeheerssysteem

 

 

ISO 9001 EC-GRA-00021

Kwaliteitssysteem

 

 

SVMS-007 EC-SVMS-319

Veilig en Milieukundig Slopen

KOMO BRL 2506 KEC-GRA-00-9047A

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw